VintageBob

Samler som er opptatt av historie og estetikk.

Interessefelter er militæreffekter, sølv og generelle antikviteter.

Produkter