Stort og Smått

Stort og Smått

Hjemmelagde produkter i strikk og såpe på gammel måte. Kaldprossess såpe.
Produkter i strikk kan bestilles etter eget fargeønske. Ta kontakt, så finner vi det ut sammen!

Produkter