SAOPA av Sivelin

Såpe laget langsomt og tålmodig, med naturlige ingredienser som er bra for deg.

Navnet SAOPA, kommer av at såpa er laget i Sogndal, hvor dialektord for såpe er Saopa.

Instagram: @saopa_av_sivelin

Produkter

kr 80,-