Om PUST

Jeg designer og lager prototyper av klærne på Brønnøya i Oslofjorden. Klærne blir så produsert i et lite antall i Litauen. Stoffene jeg har valgt, er av høy kvalitet, og er produsert i hovedsak i Tyskland og Sveits.
Mesteparten av det jeg designer har et nostalgisk preg.

Jeg håper du liker klærne!

Hilsen
Sigrid Bryhni