ô Data - en ny start! Redesign og søm i regi av Kirkens Bymisjon

O Data betyr "Det var en gang..." og er et initiativ i regi av Kirkens Bymisjon. Formålet er å hjelpe fattige kvinner fra Romania til et liv der de kan skape noe som danner grunnlag for økonomisk trygghet. Produktene er designet av Mari Melilot og hele produksjonene tar ansvar for miljø og etisk handel. Hvert produkt er unikt - slik hvert menneske som har skapt det og hvert menneske som skal bære det. Målet er å etablere en selvhjelpsbedrift i Romania innen 2019.

Produkter i kategorien Kåper