Nostalgium

er en liten bruktbutikk som selger samlegjenstander og retro.

Butikken støtter frivillige organisasjoner og har som formål å gjenbruke gjenstander istedenfor å kaste de.

Deler av overskuddet går til Plan Norge.

Produkter