Om Mohair.no

Velkommen til nettbutikken og gårdsbutikken med mohairgarn og andre mohairprodukter.
På gården har vi mohairgeiter, og vi venter spendt på garnet av geitene våre som etter hvert kommer fra spinneriet Telespinn.
www.mohair.no