Kreativt uttrykk - små gleder

Jeg er glad i livet - og det gir seg uttrykk i det jeg lager. I likhet med livet, er også kunsten min full av forskjelligheter, både i farger, elementer og teknikker. Men felles for alt: det er laget med hjertet.

www.kreativtuttrykk.no
Facebook: kreativt_uttrykk
Instagram: @kreativt_uttrykk

Produkter