Berits krambu

Som i en skikkelig krambu vil du her finne en miks av varer.
Bruksting, pynteting og samlerting fra loft og kjeller.
Noe egenprodusertt vil her også bli å finne.

Produkter