Karoline Førsund - illustrasjon

Illustrasjon og tegning - kunsttrykk, originalar, kort og andre små produkt med eigenproduserte illustrasjonar som motiv.

Hvis du vil sjå meir av det eg held på med - sjekk ut Instagram @karolifo eller nettsida mi www.karolifo.no. Og finn du eit anna motiv der du er interessert i eit trykk av så berre sei fra - det kan hende det kan la seg ordne :)

Produkter