Om Jofrid REDESIGN

For å se flere av mine klær, besøk:
www.jofrid.com

Du kan også finne mine klær på Stella Snella på Bakklandet i Trondheim, på kLEsKapEt på Kampen i Oslo, og hos Norway Designs AS i Stortingsgata i Oslo.