Gerda og Gurine

Velkommen til mitt lille gjenbruk.
Håper du finner noe som frister, og velkommen tilbake!

Følg meg gjerne på Instagram @gerdaoggurine

Porto kan være et dyrt mellomledd. Jeg åpner for henting om du bor i Bergen/Bergensområdet. Da sender du meg bare en mail.
Send også mail for innsparelse på porto ved samsending av to eller flere produkter. Mailadressen er gerdagur@online.no

Produkter

kr 60,-
kr 120,-
kr 160,-
kr 90,-
kr 130,-