Om Den Lille Skyen

Iddiser og dens historie

1841 – 1900: Pionertidenteineavstryking
Perioden karakteriseres av håndverksmessig produksjon og et stort utvalg av produkter, i første rekke middagshermetikk. I tillegg produserte fabrikkene også betydelige mengder saltvare, spesielt ansjos.

1900 – 1920: "Sardinenes" internasjonale gjennombrudd
Karakteristisk for perioden var økt bruk av maskiner, masseproduksjon og massedistribusjon av "sardiner". Bransjen nådde sitt maksimum i eksportvolum.

1920 – 1960: Konsolidering og regulering
For å berge lønnsomheten i bransjen ble det foretatt en omfattende statlig regulering. Et relativt høyt antall fabrikker ble bevart, men der skjedde begrenset nyutvikling.