Atelier Sorteberg

Hanne Sorteberg (f. 1970) bor i Bestumveien i Oslo, der hun har eget atelier.

Etter mange år som sivilingeniør førte møtet med maleren Torun Katarina Linge i 2014 til en ny retning der kunst og maling har blitt en sentral del av livet. Interessen for tegning og maling hadde alltid vært der, og etter flere male- og tegnekurs, og tre års skolering med kurs og korrektur hos Torun, har hun etablert seg som kunstmaler. Hennes motiver er gjerne fokusert på relasjoner og forholdet mellom mennesker og natur. Sorteberg jobber intuitivt med bildene og farger er et bærende element.

Besøk atelieret på nett: ateliersorteberg.no
Bildene kan ses/hentes i Atelier Sorteberg i Bestumveien 78 C - velkommen til visning!

Produkter

kr 3500,-
Ram
kr 9500,-
kr 8500,-
kr 11000,-
kr 13000,-
kr 13000,-
Vev
kr 2500,-
kr 6500,-
kr 13000,-
kr 12000,-
kr 6800,-
kr 2000,-
kr 2500,-
kr 5000,-
kr 6000,-
kr 4500,-
kr 1600,-
kr 3000,-
kr 3500,-
kr 4500,-
kr 9500,-