Om almaPalma

Alle produkta er laga av meg i røykfrie omgjevnader. Eg brukar nye og resirkulerte tekstilar i produkta mine.

Betaling
Du kan betale via PayPal eller privat oppgjør. Vel du Privat oppgjør skjer betalinga via nettbank. Betalingsinformasjon vert sendt til deg på e-post. Vara vert sendt etter at betaling er mottatt. Om eg ikkje mottek betaling innan 5 dagar vert kjøpet kansellert.

Angrerett
Visst vara ikkje skulle vere som forventa har du to vekers angrerett. Innen den tid returner du vara i den stand den vart mottatt. Returporto betalar kjøper. Når eg har mottatt vara overfører eg pengane til din konto. Portokostnadene vil ikkje bli refundert.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål :)