Rosa drømmer...

av Christine H. Odden
https://www.epla.no/shops/chris-ho/