Sommer kommer

av Inger L Linnebo
Av Inger Line, cirkelinedesign.epla.no