Svar og hvitt - av Mauricio -

av Mauricio Evensen
www.epla.no/shops/mauriciosbilder/