Om Underlig

Du kan betale med Paypal eller med Vips Vippsnummer
554852

Leveringstid
Normal leveringstid vil være 3 - 7 arbeidsdager. Postens tid i tillegg.

Angrefrist:
I h.h.t. Angrefristloven har du 14 dagers angrerett. Varen må da returneres uåpnet og i orginal emballasje. Returomkostningene bæres av kjøper. Evt. transportskade som oppstår p.g.a. mangelfull emballasje skal også dekkes av kjøper. Fakturaen må legges ved.forsendelsen.

Mangler eller feil på forsendelsen:
Har du oppdaget mangler eller feil på forsendelse ber vi deg ta kontakt på epostruthlaila@gmail.com så snart som mulig.

Varer som er skadet under transport er det i første rekke Posten som tar seg av. Ta vare på emballasje og produkter, og lever dette på Posten. Der vil du få utlevert et skadeskjema som må fylles ut. DU handler på Epla sine betingelser, les gjennom før du trykker KJØP NÅ.
Reklamasjon:
I h.h.t kjøpsloven gis det full 2 ukers reklamasjonsrett på alle varer. Før feil påberopes bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir melding om dette innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke er overstemmmende med det som er beskrevet i salgsoppgave, må kunden melde ifra om dette omgående slik at det kan iverksette tiltak for avhjelpe situasjonen, og returskjema kan tilsendes. Av bevismessige årsaker bør reklamasjonen gjøres skriftlig (e-post eller brev). Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangler kjøper ønsker å gjøre gjeldende og det må fylles ut returskjema, som vedlegges sendingen. Ved reklamasjoner som skyldes feil eller mangler ved produktet, bærer selger alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.
Varene vil bli sendt som brevpost via Posten med unntak av innrammede malerier som p.g.a. størrelse og vekt må sendes som vanlig pakke.