Kreativt verksted Touch

Velkommen til den kreative verden av håndarbeid! Føl deg som hjemmet!

I gamle dager laget mennesker alt det nødvendige med hendene sine. Hver ting hadde en spesiell rolle og verdi i deres liv. Det ble gitt fra generasjon til generasjon. I våre dager kan man kjøpe alt det nødvendige, men det blir produsert i 1000 eller flere eksemplarer, derfor har tingene mistet sin smak, verdi og originalitet. Heldigvis finnes det mennesker som trenger det og er det fortsatt nødvendig og aktuelt, og også som kan gjøre det og gjør det. Men for å kjøpe tingene som er håndlaget, er det dyrt. Likevel er det mulighet til alle å gjøre det selv. Kreativt Verksted Touch ønsker å vise at det er ikke så komplisert – trenger vilje, materiell og noen som kan lære det.

Kreativt Verksted Touch tilbyr både artikler og beskrivelser av ulike håndverksteknikker og materialer, masterklasser og trening.

Produkter

kr 125,-
kr 125,-
kr 125,-
kr 100,-