Om Syse Glas

Syse Glas er ei verksemd i Ulvik i Hardanger drive av meg, glasblåsar Silje Syse.

Eg lar meg inspirera av lokal kultur, tradisjon og historie og håpar det viser att i glasa eg lagar.

Verkstaden min vart starta opp i 2015, men eg har drive med glas jamnt og trutt sidan eg byrja som lærling hjå Stine Hoff i Bergen i 2006.

Verkstaden ligg i det gamle handelslaget i Ulvik sentrum og er svært tilgjengeleg for besøk. Ta kontakt på facebook-sida til Syse Glas eller på epost siljesyse@hotmail.com