Prikk, Strek & Bue

Original billedkunst: tegninger, trykk og malerier: lys, liv og geometri.

Sonja arbeider med geometrisk oppbygging av komposisjon, livlig strek og strøk, og lys i valør og farge.

Produkter