Om Mottainai

Mottainai er et japansk uttrykk for å unngå å kaste og sløse med ressurser. Jeg håper at vareutvalget i butikken kan inspirere deg til en grønnere hverdag med mindre plast, bruk og kast.
Bruk handlenett, mindre plast og færre engangsprodukter.