Om Naturkraft og skaperkraft!

Naturkraft og skaperkraft.
Produktene jeg skaper, er bl.a. verktøy og redskaper til bruk i meditasjoner og sjamanistisk arbeid.
Trommer, trommestikker, kraftstaver, rasler, runebrikker, trebrikker av mange slag og forskjellige holdere til lys.

Jeg er som en "askeladd" som plukker med meg pinner, røtter, steiner, fjær og alt annet spennende jeg finner i naturen.
Naturen er min inspirasjon!