Elin Bergstø Rossing

Velkommen!

Jeg har verksted på Fabrikken i Lillehammer og arbeider med keramikk og maleri.

Jeg arbeider med temaer som møter, dialog, kaos, flyktighet, oppløsthet, lek og spontanitet i et delvis abstrakt, delvis figurativt formspråk.

I mine malerier søker å frembringe det organiske og det musiske ved menneskets vesen. Det usagte og usynlige, vibrasjoner som oppstår i et mellomspill, et interferens, et intermesso. Ikke det som er synlig for øyet, men det minste, eller det største, celler eller strenger, noe oppstår fra kaos til form. Jeg er opptatt av naturen, alt er ett. Vi blir til gjennom interaksjoner med våre omgivelser.
(Malerier kan sees på min facebook side)

Muligheter

I min kunst bruker jeg mange forskjellige materialer og kombinerer ofte disse. Du har muligheter til å overføre egne bilder til kopper, engler, fliser og fat.
Ring meg gjerne for en uforpliktende idesamtale!

41545443

Produkter

kr 3500,-
kr 3500,-