Om Astrids Glass

Astrids Glass blåser bruks - og kunstglass i ei lita glasshytte, i det som tidligere var fjøs, på småbruket Østheim i Eidskog. Alle glassene formes individuelt og farges i blåseprosessen.Glassene er signerte.
www.astridsglass.no
Facebook