Med en rosa tråd - av Liv Rudi -

av Liv Rudi Sunde
www.epla.no/shops/strikkogslikt/