Med rosa i ....

av Liv Rudi Sunde
Strikk & Slikt - Restelager