Ull og litt til

av Gerd Ragnhild Høgset
www.epla.no/shops/strikkestugu/