Litt luer og slikt....

av Liv Rudi Sunde
Strikk & Slikt