I det grå ......

av Liv Rudi Sunde
Strikk & Slikt